Jäsenhakemus

Tämä on yhdistyksemme jäsenistön oma sivu, jolla...

   o  jaetaan kokousten pöytäkirjat
   o  keskustellaan yhdistykselle tärkeistä asioista
   o  järjestetään nopeita mielipidekyselyjä
   o  kerätään jäsenpalautetta                                        
                                                                                                                                                                        Kaikki mukaan!

Jäsenhakemus

 

Alla on lomake jolla voit anoa yhdistyksen jäsenyyttä.

Jäseneksi voivat liittyä vain Vodder-lymfaterapeutit.

Muiden koulutussuuntien terapeuteilla on omat yhdistyksensä.